Ransalarm

Ransalarm med 120 dB. Høy lyd som høres langt og lenge

Forsvars Spray

Stoff som irriterer øynene umiddelbart i ca 3-5 minutter.

Sporings Farge

  • Rød ID-farge som sitter i huden i flere dager.
  • Super Gaia

  • Super Gaia

  • Super Gaia